Hur gör vi en plan

Hur gör vi Din Skogsbruksplan

 

 

 

1. Fastigheten förtolkas (gränser, vägar och indelning av bestånd via ortofoton/laserbilder) utifrån beställningen.

 

2. Markägaren kontaktas inför fältarbete.

 

3. Fältarbetet utföres genom insamling av skoglig data; bl.a skattning av skogsvolym, bestämning av ålder, fördelning av trädslag samt mätning av höjd, diameter m.m.

Natur-/kulturinventering äger rum samtidigt med fältarbetet

 

4. Efterkontroll och sammanställning sker efter avslutat fältarbete, ett utkast skickas till markägaren för översyn.

 

5. Foran Forest skogsbruksplan är färdig för leverans som pärm, pdf, fälthäfte, i mobil eller surplatta. Kunden väljer.

Foran Forest AB, Åsen 28, 783 95 Gustafs | +46 70-597 93 23

Copyright @ All Rights Reserved