Mångbruksplaner

Mångbruksplaner

 

 

 

En spännande utveckling är de så kallade mångbruksplanerna. I en mångbruksplan finns ambitionen att på ett samlat sätt beskriva och planera för alla de skilda former av markanvändning som olika intressegrupper och andra gör anspråk på. För många kommuner med skogsinnehav är intressekonflikter beträffande markanvändningen i allra högsta grad en realitet.

Med en mångbruksplan skapas ett verktyg som syftar till att underlätta planeringen av naturvård, kulturmiljövård, virkesproduktion, rekreation, frilufsliv och mycket mer. Hela eller delar av planen kan göras tillgänglig via internet vilket naturligtvis förbättrar möjligheten att kommunicera planen innehåll med kommunmedborgarna.

Foran Forest AB, Åsen 28, 783 95 Gustafs | +46 70-597 93 23

Copyright @ All Rights Reserved